Cennik

Usługa Cena jednej dawki [PLN]
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - dla dorosłych 200
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A - dla dzieci 140
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 60
Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A + B 225
Szczepienie przeciw durowi brzusznemu 225
Szczepienie przeciw błonicy i tężcowi 60
Szczepienie przeciw żółtej gorączce 210
Szczepienie przeciw infekcjom wywołanym przez meningokoki typ A,C,W135,Y 225
Szczepienie przeciw wściekliźnie 170
Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, polio 110
Szczepienie przeciw cholerze 130
Szczepienie przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu 360
Konsultacja lekarska - kwalifikacja do szczepień i ustalenie indywidualnego kalendarza szczepień 50
Opłata za wydanie duplikatu książeczki szczepień 10